Harmonia

 

Aquest és un disseny que vaig fer ja fa temps.

Per definir la paraula harmonia em vaig centrar en diferents aspectes de la seva definició. Per exemple vaig trobar que era sinònim de proporció, equilibri, encaix i correspondència.

Principalment, està relacionada amb la música i amb la bona relació entre les persones. Però, i si el que volem és representar-lo en una imatge? Possibilitats n'hi ha moltes, només cal observar la natura.

Vaig intentar pensar en una imatge que simbolitzes tot això, i després de rumiar-lo durant un temps vaig trobar aquesta idea que vaig desenvolupar fins a acabar en el que esteu veient.

És un símbol format per un cercle central i dues corones circulars de color blau. Entre elles hi ha dues corones que podien haver sigut transparents, però que finalment les vaig posar d'un color blau pàl·lid per què es veies que hi són.

Totes estan alineades tan verticalment com horitzontalment amb un punt central; no hi ha tensions i representen l'equilibri.

Totes estan encaixades unes dintre d'altres, com un pastís de casament vist des de dalt. Cada figura té el seu lloc.

Encara que no ho sembli, hi ha una correspondència entre elles, de tal manera que cada corona depèn de la immediata interior per estar allà on és; la més interior depèn del cercle central. Així mateix, cada figura interior és el puntal perquè es desenvolupi la següent figura exterior, fins a arribar a l'última figura exterior. Això representa la correspondència.

Hi ha una cosa més que pot passar inadvertida però hi és. La superfície de la figura central i de les diferents corones, és idèntica. Cada corona està més allunyada del centre, així que per tal de mantenir la mateixa superfície, la seva amplada ha de ser proporcionalment més estreta.

Finalment, la paraula harmonia també em pot suggerir pau, moviment fluid, ordre i perfecció.

Publica un comentari a l'entrada

Més recent Anterior