Parlem en català

 

La intenció d'aquest disseny és facilitar a les persones que no parlen el català, l'aprenentatge del idioma a través dels catalanoparlants. I per tant, evitar què aquests canviïn automàticament de llengua, quasi sempre sense adonar-se'n, quan s'adrecen als nouvinguts.

 
La intención de este diseño es facilitar a las personas que no dominan catalán, que aprendan conversando, y que su interlocutor no cambie automáticamente de idioma, casi siempre sin darse cuenta cuando se dirigen a los recién llegados.


The intention of this design is to facilitate learning for people who do not speak Catalan, through Catalan speakers, and to prevent them from automatically switching languages, often without realizing it, when speaking to newcomers.

Parlem en català

Publica un comentari a l'entrada

Més recent Anterior